Prof.Dr. Mehmet BAYKARA

Birth Date               : 1971

Birth Place  Yeri           : Elazığ

Title, Department         : Professor, Uludag Univ.

                                      Faculty of Medical Science

                                      Department of Ophthalmology

Foreign Language(s)  : English

 

Address:

Uludağ University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Bursa/TURKEY 16059                                                                                              

 

Phone (office)                  : 0224 295 24 16

Telefon (GSM)            : 0542 317 07 99

E- mail                      : mehmetbaykara@yahoo.com

Web                             : mehmetbaykara.com

 

Education:

 

Degree

Department/ Program

University

Year

Graduate

Uludağ University, Faculty of Medicine

Uludağ University

1988-1994

Medical Specialist

Uludağ University, Faculty of Medicine

Department of Ophthalmology

Uludağ University

1995-1999

 

Work Experience:

 

Title

Place

Year

Res. Assist.

Uludağ University, Faculty of Medical Science

Department of Ophthalmology

1994-1999

Specialist

Uludağ University, Faculty of Medical

Department of Ophthalmology

1999-2003

Assist. Prof.

Uludağ University, Faculty of Medical

Department of Ophthalmology

2003-2005

Assoc. Prof.

Uludağ University, Faculty of Medical

Department of Ophthalmology

2005-2010

Prof. Dr.

Uludağ University, Faculty of Medical

Department of Ophthalmology

2010-

 

ADVICED SPECIALIST THESIS:

 

1.      Dr. Özgür Bülent Timuçin, Uludağ University, Faculty of Medical Science, Department of Ophthalmology , Tıpta Uzmanlık Tezi; 2008. Midriazis Ve Miyozis İle Gözün Ön Segment Yapılarında Meydana Gelen Değişimler, Bu Değişimlerin Akomodasyon Mekanizmasındaki Rolleri

2.      Dr. Mehmet Emin Aslancı, Uludağ University, Faculty of Medical Department of Ophthalmology , Tıpta Uzmanlık Tezi; 2009. Orta ve İleri Evre Glokomlu Gözlerde Optik Koherens Tomografi, Heidelberg Retina Tomografisi ve Tarayıcı Lazer Polarimetri Bulgularının Görme Alanı Global Endeksleriyle karşılaştırılması

 

        International Articles

 

 1. Mehmet Baykara, Murat Doğru, Hikmet Özçetin, Haluk Ertürk. Primary Repair and Intraocular Lens Implantation in Perforating eye Injury. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2002;28:1832-1835

 

 1. Mehmet Baykara, Murat Doğru, Ahmet Özmen, Hikmet Özçetin. Oculocardiac reflex in Non-sedatized Laser In Situ Kearatomileusis (Lasik) Patient. Journal of Cataract and Refractive Surgery. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2002;28:1698-1699

 

 1. Emel Bülbül Başkan, Mehmet Baykara, Hayriye Sarıcaoğlu, Şükran Tunalı. Benigne Neonatal Hemangiomatosis with Conjunctival Involvement. Acta Derm Venerol 2002;82:124-127.

 

 1. Murat Doğru, Meral Yıldız, Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin, Haluk Ertürk. Corneal Sensitivity and Ocular Surface Change Following Preserved Amniotic Membrane Transplantation for Nonhealing Corneal Ulcers.Eye 2003;17:139-148.

 

 1. Murat Doğru, Hatice Karakaya, Hikmet Özçetin, Haluk Ertürk, Ali Yücel, Ahmet Özmen, Mehmet Baykara. Tear Function and Ocular Surface Changes In Keratoconus. Ophthalmology 2003;110:1110-1118.

 

 1. Mehmet Baykara, Murat Doğru, Hikmet Özçetin. Refractive Outcomes After Arcuat Keratotomy Using The Terry Astigmatome. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2003;29:2397-2400.

 

 1. Mehmet Baykara, Haluk Ertürk, Hikmet Özçetin. Capsular Block Syndrome in a Case With Excessive Cortical Remnant. Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging 2003;34:308-309.

 

 1. Mehmet Baykara, Cüneyt özakın, Murat Doğru, Haluk Ertürk, Yasemin Heper, Hikmet Özçetin. The Effect of Anterior Chamber Maintainer on Anterior Chamber Contamination. European Journal of Ophthalmology 2003;13.770-772.

 

 1. Mehmet Baykara, Sunay Şahin, Haluk Ertürk. Free Iris Cyst in the Anterior Chamber. Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging 2004;35:74-75.

 

 1. Mehmet Baykara. Suture Burial Technique In Scleral Fixation. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2004;30:957-959.

 

11. Murat Doğru, Hatice Karakaya, Mehmet Baykara, Ahmet Ozmen, Nilgün Köksal, Eiki Goto, Yukihiro Matsumoto, Takashi Kojima, Jun Shimazaki, Kazuo Tsubota. Tear Function and Ocular Surface Findings in Premature and Term Babies. Ophthalmology 2004;111:901-905.

 

12. Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Berrin Avcı, Şaban Şimşek, Mehmet Baykara, Zeynep Kahveci, Öner Gelişken, Ali Yücel. Pars plana vitrectomy and removal of the internal limiting membrane in the treatment of chronic macular oedema. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004 Oct;242(10):845- 52. Epub 2004 Jun 22.

 

13. Mehmet Baykara, Remzi Avcı. Prevention of suture knot exposure in posterior chamber intraocular lens implantation by 4-point scleral fixation technique. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2004 Sep-Oct;35(5):379- 82.

 

14. Mehmet Baykara, Remzi Avcı, Ali Yücel, Hikmet Özçetin . Dynamics of indocyanine green dye in the anterior chamber. J Cataract Refract Surg. 2005 Jun;31(6):1256-8.

15. Ahmet Özmen, Mehmet Baykara, Berna Akova. Scleral and conjunctival melt caused by a sponge used for topical anesthesia. J Cataract Refract Surg. 2005 Jul;31(7):1458-9.

16. Emel Bülbül Başkan, Necdet Karlı, Mehmet Baykara, Sevim Çıkman, Şükran Tunalı. Localized unilateral hyperhidrosis and neurofibromatosis type 1: case report of a new association. Dermatology. 2005;211(3):286-9. Review.

17. Mehmet Baykara. Techniques of intraocular lens suspension in the absence of capsular/zonular support. Surv Ophthalmol. 2006 May-Jun;51(3):288.

18. Emel Bülbül Başkan, Mehmet Baykara, İlker Ercan, Şükran Tunalı, Ali Yücel. Vitiligo and ocular findings: a study on possible associations. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006 Aug;20(7):829-33.

19. Mehmet Baykara, İlker Ercan, Hikmet Özçetin. Microincisional cataract surgery (MICS) with pulse and burst modes. Eur J Ophthalmol. 2006 Nov-Dec;16(6):804-8.

20. Mehmet Baykara. Scleral fixation. J Cataract Refract Surg. 2007 Jan;33(1):3; author reply 3-4.

21. Mehmet Baykara. Hikmet Özçetin, Sami Yılmaz, Özgür Bülent Timuçin. Posterior iris fixation of the iris-claw intraocular lens implantation through a scleral tunnel incision. Am J Ophthalmol. 2007 Oct;144(4):586-91. Epub 2007 Aug 9.

22. Mehmet Baykara. Scleral fixation technique with scleral cleft. J Cataract Refract Surg. 2008 Jan;34(1):6.

23. Belgin Yavascaoğlu, Fatma Nur Kaya, Mehmet Baykara., Merlin Bozkurt, Serdar Korkmaz. A comparison of esmolol and dexmedetomidine for attenuation of intraocular pressure and haemodynamic responses to laryngoscopy and tracheal intubation. Eur J Anaesthesiol. 2008 Jun;25(6):517-9. Epub 2008 Feb 1.

24. Mehmet Baykara, Özgür Bülent Timuçin. Long-term results of a suture burial technique. Eur J Ophthalmol. 2008 May-Jun;18(3):368-70.

25. Fatma Nur Kaya, Belgin Yavascaoğlu, Mehmet Baykara, Gülbin Töre Altun, Nevra Gülhan, Filiz Ata. Effect of oral gabapentin on the intraocular pressure and haemodynamic responses induced by tracheal intubation. Acta Anaesthesiol Scand. 2008 Sep;52(8):1076-80.

26. Mehmet Baykara. Scleral fixation techniques. European Ophthalmic Review. 2008 2:69-71.

27. Mehmet Baykara, Gamze Uçan. Modifying the position of cataract incisions in triple procedure. Eur J Ophthalmol. 2008 Nov-Dec;18(6):891-4.

28. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara, Ahmet Tuncer Özmen, Özgür Yalçınbayır. Phakic iris-claw implantation, with Bursa technique, through a self-sealing scleral tunnel and without iridotomy or iridectomy. Eur J Ophthalmol. 2009 Jan-Feb;19(1):18-23.

29. Mehmet Baykara, Özgür Bülent Timuçin. Bimanual microincisional phacoemulsification combined with viscocanalostomy plus deeper sclerectomy. Eur J Ophthalmol. 2009 May-Jun;19(3):384-92.

30. Mehmet Baykara, Özgür Yalçınbayır, Hikmet Özçetin. Replacement of the lens and its capsule that dislocated to the anterior chamber by the posterior iris claw lens. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010 Mar 9:1-2

31. Özgür Yalçınbayır, Mehmet Baykara, Aydın Atasoy, Hikmet Özçetin. A clinical comparison: dynamic contour tonometry versus Goldmann applanation tonometer. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010 May 5:1-6

32.  Timucin O B, Mehmet Baykara. Role of Scheimpflug imaging in the diagnosis and management of keratitis caused by caterpillar seta. Oman J Ophthalmol. 2010 3(3) Sep 150-52

33. Çakır H, Utine CA, Mehmet Baykara. Intracorneal ring implantation using Intralase with partial coverage of the cone in a patient after an alcaline injury. Clinical Ophthalmology. 2011;5:1631-1635.

 

        National Articles

 

 1. Oğuz Tokat, Belgin Yavaşçaoğlu, Gürkan Türker, Mehmet Baykara, Mine Kalpakoğlu, Oya Kutlay. Laparaskopik Kolesistektomilerde İntraoküler Basınç Değişiklikleri. Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Mecmuası 1997;25:52-56.

 

 1. Murat Kolsal, Remzi Avcı, Mehmet Baykara, Öner Gelişken. Proliferatif Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi. Retina- Vitreus. 1998;3:220-227.

 

 1. Remzi Avcı, Mehmet Baykara. Masif Suprakoroidal Hemorajili Bir Olgunun Transskleral Drenaj ve Pars Plana Vitrektomi ile Tedavisi. Retina- Vitreus. 1999;3:220-227.

 

 1. Remzi Avcı, Mehmet Baykara, Öner Gelişken. Dev Yırtıklı Retina Dekolmanlarının Tedavisinde Sıvı Perflorokarbonlar ve Silikon Tamponadı Geç Dönem Sonuçları. Retina- Vitreus. 2000;3:216-222.

 

 1. Mehmet Baykara. Retina Dekolmanında Sınıflandırma ve Ayırıcı Tanı. Retina- Vitreus. 2000;Özel Sayı:7-9.

 

 1. Remzi Avcı, Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Mini Nukleus- Skleral Tünel Tekniği ile Katarakt Cerrahisi; Tünelin Sütürasyonunun Postoperatif Astigmatizma Üzerine Etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2000;30:59-63.

 

 1. Mehmet Baykara, Remzi Avcı, Ahmet Özmen, Hikmet Özçetin. Mini Nükleus Tekniği ile Katarakt Cerrahisi. Medikal Network Oftalmoloji. 2000;3:215-219.

 

 1. Hayriye Sarıcaoğlu, Mehmet Baykara, Kamil Dilek, Merih Yurtkuran, Ziya Özer, İbrahim Bora, Enver Dolar, Zeki Palalı. Behçet Hastalığı. Galenos 2000;38:40-46

 

 1. Remzi Avcı, Mehmet Baykara. Vitreusa Disloke İntraoküler Lenslerin Pars Plana Vitrektomi ile Tedavisi. Retina- Vitreus. 2001;9:132-136.

 

 1. Remzi Avcı, Mehmet Baykara. Katarakt Cerrahisine Bağlı Gelişen Nükleus Dislokasyonlarında Cerrahi Tedavi. Retina- Vitreus. 2001;9:137-144.

 

 1. Murat Doğru, Ahmet Özmen, Haluk Ertürk, Hikmet Özçetin, Hatice Karakaya, Mehmet Baykara. Keratokonüste Kornea ve Gözyaşı Değişiklikleri. Medikal Network Oftalmoloji. 2001;4:372-375.

 

 1. Mehmet Baykara, Murat Doğru, Hikmet Özçetin. Kabakulak Enfeksiyonlarında Kornea Tutulumu: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Oftalmoloji. 2001;4:233-236.

 

 1. Bülent Yazıcı, Mehmet Baykara, Ahmet Özmen, Gülaydan Filiz. Orbital Langerhans Hücreli Histiositozis. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2001;31:315-320.

 

 1. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Yüksek Miyopide Şeffaf Lens Cerrahisi. Türkiye Klinikleri J Oftalmoloji 2002;1:51-56.

 

 1. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara, Murat Doğru. Astigmatizma Tedavisinde Terry Astigmatomu ve Olgularımız. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2002;1:13-20.

 

 1. Ahmet Özmen, Murat Doğru, Hayriye Sarıcaoğlu, Mehmet Baykara, Haluk Ertürk, Hikmet Özçetin. ‘’Kollodyon Bebek’’ Olgularında Oftalmolojik Bulgular. Medikal Network Oftalmoloji 2002;1:104-106.

 

 1. Mehmet Baykara, Murat Doğru, Ahmet Özmen, Hikmet Özçetin. Pellusid Marjinal Dejenerasyonda Klinik ve Diagnostik Özellikler: 2 Olgu Sunumu. Medikal Network Oftalmoloji. 2002;4:371-373.

 

 1. Mehmet Baykara, Murat Doğru, Hikmet Özçetin. Steroide Bağlı Akomodasyon Paralizisi: Olgu Sunumu. Medikal Network Oftalmoloji. 2002;4:392-393.

 

 1. Murat Doğru, Mehmet Baykara, Nilgün Köksal, Ahmet Özmen, Hayriye Sarıcaoğlu, Sema Özuysal, Hikmet özçetin. Nörokütan Melanoziste’  Oftalmolojik Bulgular: Olgu Sunumu.  Türkiye Klinikleri J Oftalmoloji 2003;3:165-169.

 

 1. Murat Doğru, Mehmet Baykara, Feray Aygül, Ahmet Özmen, Haluk Ertürk, Hikmet Özçetin. Bakteriyal Keratitli Olgularda Klinik Deneyimimiz. Türkiye Klinikleri J Oftalmoloji 2003;4:208-215.

 

 1. Mehmet Baykara, Haluk Ertürk, Remzi Avcı, Ali Karataş, Berna Akova. Skleral Fiksasyon Yöntemi  İle Göz İçi Lens İmplantasyonu. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2004;34:55-60.

 

 1. Hikmet Özçetin, Bülent Köse, Mehmet Baykara, Akın Onur. Fakik İris Kıskaçlı Göziçi Lens Uygulama Sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2006;36:44-49.

 

 1. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin, Özen Atalay. Tek Tasarımlı Çok Amaçlı Göziçi Lensi: İris Kıskaçlı Göziçi Lensi. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2006;36:50-58.

 

 1. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara, Haluk Ertürk, Berna Akova.  Göziçi Lens Opasiteleri (GİLO) ve/veya Psödo Katarakt. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2006;36:75-81.

 

 1. Hikmet Özçetin, Berna Akova, Abdullah Toprak, Haluk Ertürk, Adnan İpçioğlu, Mehmet Baykara. Psödokatarakt olgularımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2006;36:229-233.

 

 1. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara, Aydın Atasoy, Derya Tuna Atasoy, Mehmet E Aslancı, M Sait Günerigök. Oküler Nabız Amplitüdünün Değerlendirilmesinde Dinamik Kontur Tonometre’nin Önemi. Glokom- Katarakt Dergisi. 2008;3:153-158.

 

 1. Ayhan Kalyoncu, Gülsen Kofralı, Belgin Yavaşcaoğlu, Mehmet Baykara. Propofol ve Deksmedetomidin Sedasyonunun Göz İçi Basıncı Üzerine Olan Etkilerinin karşılaştırılması. Uludağ University, Faculty of Medical Dergisi. 2008;34(2):65-70.

 

 1. Mehmet Baykara, Özgür Yalçınbayır, Gökben Bilek Ulutaş, Musa Yılmaz Yıldırım, Hikmet Özçetin. Neovasküler Glokomda İntravitreal Bevacizumab Sonrası Mitomisin-C’li Trabekülektomide Erken Dönem Sonuçlarımız. Glokom- Katarakt Dergisi. 2010;3:165-168.

 

 1. Mehmet Baykara, Amuk N. Monovizyon. Glokom- Katarakt. 2011;6:21-24.

 

 1. Mehmet Baykara, Türüdü S, Zaim N, Ağayarov A, Özçetin H. Icare Tonometresi ve Goldman Aplanasyon Tonometrelerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. UÜTF Dergisi 2011;37(2):89-91.

 

          BOOK CHAPTERS

          National

 1. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Bölüm Adı: Pupilla, Kitap Editörleri: Hikmet Özçetin, Bozkurt Şener. Kitap Adı:Miyopi ve Tedavisi. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:51-61, Basım Yılı:2002, ISBN:975-97187-3-1
 2. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: İç Menteşeli LASIK, Kitap Editörleri: Hikmet Özçetin, Bozkurt Şener. Kitap Adı:Miyopi ve Tedavisi. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:186-201, Basım Yılı:2002, ISBN:975-97187-3-1
 3. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Şeffaf Lens Cerrahisi ve Göziçi Lensi, Kitap Editörleri: Hikmet Özçetin, Bozkurt Şener. Kitap Adı:Miyopi ve Tedavisi. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:309-317, Basım Yılı:2002, ISBN:975-97187-3-1
 4. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Bölüm Adı: Vitreus ve Hastalıkları, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Klinik Göz Hastalıkları. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:213-230, Basım Yılı:2003, ISBN:975-42026-0-5
 5. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Bölüm Adı: Optik Sinir ve Hastalıkları, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Klinik Göz Hastalıkları. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:313-326, Basım Yılı:2003, ISBN:975-42026-0-5
 6. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Bölüm Adı: Nistagmuslar, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Klinik Department of Ophthalmology. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:421-428, Basım Yılı:2003, ISBN:975-42026-0-5
 7. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Orbita Hastalıkları, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Klinik Department of Ophthalmology. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:429-450, Basım Yılı:2003, ISBN:975-42026-0-5
 8. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Bölüm Adı: Baş ve Yüz Ağrıları, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Klinik Department of Ophthalmology. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:451-460, Basım Yılı:2003, ISBN:975-42026-0-5
 9. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Stratus OCT ile Ön Segment Görüntülenmesi, Kitap Editörüı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Optikal Koherens Tomografi. Yayınevi: Pozitif Matbaacılık İstanbul Sayfa:45-51, Basım Yılı:2007, ISBN:978-975-97187-6-3
 10. Mehmet Baykara. Bölüm Adı:Antienflamatuar İlaçlar, Kitap Adı: Oküler Enfeksiyon Hastalıkları. Yayınevi:Epsilon Reklamcılık İstanbul Sayfa:448-456, Basım Yılı:2008, ISBN:978-975-92148-5-2
 11. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Ön Kamara Açısı, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Glokom. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:119-149, Basım Yılı:2009, ISBN:978-975-97187-1-5
 12. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Glokomda Optik Disk Bulguları ve Muayenesi, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Glokom. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:191-275, Basım Yılı:2009, ISBN:978-975-97187-1-5
 13. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Lense Bağlı Sekonder Açık Açılı Glokom, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Glokom. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:416-421, Basım Yılı:2009, ISBN:978-975-97187-1-5
 14. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Göz Travması Sonucu Glokom, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Glokom. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:441-453, Basım Yılı:2009, ISBN:978-975-97187-1-5
 15. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Bölüm Adı: Kornea Hastalıkları ve  Glokom, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Glokom. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:510-514, Basım Yılı:2009, ISBN:978-975-97187-1-5
 16. Hikmet Özçetin, Mehmet Baykara. Bölüm Adı: Glokomda Filtran Cerrahi, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Glokom. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:605-687, Basım Yılı:2009, ISBN:978-975-97187-1-5
 17. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin. Bölüm Adı: Glokomda Drenaj İmplant Cerrahisi, Kitap Yazarı: Hikmet Özçetin. Kitap Adı:Glokom. Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri Bursa Sayfa:729-746, Basım Yılı:2009, ISBN:978-975-97187-1-5

Abstracts Presented in International and National Congrees:

 

More than 250 abstracts have been presented (poster or oral) in internationals and national congrees.

    

Commission Membership/Editorship in Journals

 

International:

 

 1. World Journal of Ophthalmology
 2. American Journal of Ophthalmology
 3. Investigative Ophthalmology and Vision Science
 4. Journal of Cataract and Refractive Surgery
 5. Ophthalmic Surgery, Lasers Imaging
 6. Ophthalmic and Physiological Optics
 7. Clinical Ophthalmology
 8. Expert Review of Ophthalmology
 9. Oman Journal Of Ophthalmology
 10. Indian Journal of Ophthalmology

National:

 1. Türk Oftalmoloji Dergisi
 2. Glokom- Katarakt Dergisi
 3. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
 4. Medikal Network Oftalmoloji Dergisi
 5. Güncel Pediatri Dergisi